Nog twee studentenopdrachten

Deze zomer zijn een aantal wetenschapswinkelprojecten gestart, waardoor we verschillende studentenopdrachten in de aanbieding hebben. De opdracht waar ik laatst over schreef staat nog uit, maar we zijn nu voor een ander project ook op zoek naar twee studenten.

Dit wetenschapswinkelproject speelt zich ook af in Almere; de opdrachtgever is Almeerse Weelde. Almeerse Weelde (AW) bestaat uit ongeveer vijfentwintig mensen die zich bezighouden met lokaal voedsel. Sommigen van hen doen dat professioneel, anderen meer hobbymatig. Naast de verwerking van lokale producten, houdt AW zich bezig met bewustwording en kennisoverdracht over lokaal voedsel.

AWproducten

Momenteel denkt AW na over de toekomst; hoe en in welke richting kan ze zich verder ontwikkelen? Deze vraag heeft ze voorgelegd aan de wetenschapswinkel, die AW daarbij gaat ondersteunen. In die zoektocht komen verschillende vragen naar boven, zoals:

 • Wat zijn de faal- en succesfactoren van dit burgerinitiatief?
 • Hoe houdt je het samenwerkingsverband levendig?
 • Welke bedrijfsvorm past bij Almeerse Weelde?
 • Hoe kunnen dit soort korte ketens door-ontwikkelen?
 • Wat is het multipliereffect van de verschillende activiteiten?
 • Welk soort activiteiten moet je juist meer of minder ontwikkelen?

We bieden een stage- of afstudeermogelijkheid voor een HBO student die zich met één of meer van deze of soortgelijke vragen wil bezighouden. Ook wordt de student gevraagd een workshop met stakeholders (deelnemers, klanten, vertegenwoordigers van de gemeente en maatschappelijke organisaties, producenten) te organiseren om samen met hen een SWOT analyse te doen.

De antwoorden op deze vragen willen we echter graag plaatsen in het bredere framework van de ontwikkelingen in Almere en de maatschappij. We zijn daarom op zoek naar een MSc student die ons een beter begrip kan geven van het huidige ‘regime’ in de gemeente en de stad (de voedselstrategie, de Floriade die naar Almere komt) en maatschappelijke trends (zoals de groeiende vraag naar lokaal voedsel).

_MG_4294

Voor beide opdrachten geldt dat de precieze inhoud samen met de student wordt vormgegeven, op basis van interesse en achtergrond van de student. Hij of zij moet zelfstandig kunnen werken, maar zeker niet alleen: de student werkt samen met onderzoekers van Wageningen UR.

Advertenties

Student gezocht voor onderzoek buurtmoestuinen

Laatst schreef ik over een stappenplan voor het opstarten van buurtmoestuinen, ontwikkeld door een ACT groep binnen eenWetenschapswinkelproject. Nu bieden we een stage of afstudeeronderzoek voor een (BSc of MSc) student. Dus wil je een bijdrage leveren aan een wetenschapswinkelproject en daarbij samenwerken met Wageningse onderzoekers, lees dan even verder!

De opdrachtgever van het wetenschapswinkeproject is de kenniskring buurtmoestuinen Almere. Deze heeft de volgende vragen:

 • Wat zijn de geleerde lessen en succesfactoren van de kenniskring?
 • In hoeverre heb je een ‘trekker’ nodig en in hoeverre is die vervangbaar en het netwerk daarmee overdraagbaar?
 • Hoe kan een dergelijk netwerk duurzaam gefinancierd worden?
 • Hoe houd je vrijwilligers betrokken en hoe geef je hen verantwoordelijkheid?
 • Hoe ga je om met meer commercieel gerichte initiatieven?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van zowel schooltuinen als community gardens in één netwerk?
 • Is het zinvol om ook initiatieven op micro-schaal (bijvoorbeeld hanging baskets of 1-2 fruitbomen) op te nemen in het netwerk?

Welke student wil meehelpen bij het beantwoorden van bovenstaande vragen? Er is al (veel) werk verricht door de ACT-groep dus je hoeft niet vanaf nul te beginnen! Ook kun je je eigen focus aanbrengen binnen de gestelde vragen.

kenniskring

Over de Kenniskring: De kenniskring Buurtmoestuinen Almere bestaat uit ongeveer twintig leden, die samen ongeveer vijftien buurttuin initiatieven vertegenwoordigen (het gaat om ‘community gardens’ en schooltuinen, en het zijn zowel commerciële initiatieven als tuinen gericht op sociale contacten). Een aantal initiatieven bestaat al, andere zijn nog in de plan-fase. Doel van de kenniskring is om inhoudelijke en procesmatige kennis en ervaring met het opzetten en begeleiden van een tuin te delen en van elkaar te leren. De kenniskring is erg enthousiast over haar samenwerking en de kennisuitwisseling tussen de leden. Daarom wil ze deze kennis graag delen met andere (opstartende) kenniskringen. In andere steden in Flevoland (Lelystad, Emmeloord en Dronten) staan nu namelijk soortgelijke initiatieven op stapel.

Als je geinteresseerd bent, stuur me dan een mailtje: esther.veen@wur.nl. (Studenten van de CAH Almere of Dronten kunnen contact opnemen met Arjan Dekking: arjan.dekking@wur.nl).

Gezocht: stagiair of afstudeerder

Als je begint aan een promotieonderzoek, lijkt het zo’n lange periode; vier jaar aan één onderzoek werken (of nog langer, als je het zoals ik part-time doet). Al snel merk je echter hoe snel de tijd gaat, en hoeveel je nog moet doen in de tijd die je nog rest. Hoewel ik nog niet aan het einde van de promotie ben gekomen, ben ik toch al aan dat punt dat ik moet (of eigenlijk: mag) gaan nadenken over wat er nog moet gebeuren. In plaats van aan het begin van een lange en vooral onbekende weg, denk ik nu na over de stappen die ik nog moet zetten om de eindstreep te halen. Het is nog steeds veel werk, maar ik weet nu tenminste wel welke taken ik nog heb. De promotie wordt daarmee ineens teruggebracht tot behapbare taken; ik weet ongeveer waar de artikelen die ik nog wil schrijven over moeten gaan, en denk al na over de insteek van de uiteindelijke ‘thesis’. Aan het begin was ik daar nog helemaal niet mee bezig. Het gekke is dat ik niet kan bedenken waar het omslagpunt is geweest tussen het begin van de promotie en het werken naar het einde.

Eén van de vragen die ik nog graag zou beantwoorden is wat ‘de waarde’  is van het voedsel dat veel (volks)tuinders delen met hun buren, familie, vrienden en collega’s. Ik zou willen weten waar het uitgedeelde voedsel precies naar toe gaat, en wat het betekent voor de ontvangers van die groenten. Eten zij alles wat ze krijgen op? Delen zij ze wellicht weer met anderen? Vinden ze deze groenten extra lekker? Wat is het belang van het feit dat ze ze gratis krijgen? In hoeverre verandert hun visie op het voedselsysteem doordat ze verse lokale groenten krijgen aangeboden?  En in hoeverre worden de sociale relaties tussen de gever en de ontvanger versterkt door het delen van de oogst?

Allemaal superinteressante vragen volgens mij, die zeker een onderzoek waard zijn. Binnen mijn promotie-pad is er geen tijd meer om nog aandacht aan deze vragen te besteden, maar ik zou het erg leuk vinden als een student dit zou willen oppakken. Mocht je geïnteresseerd zijn, neem dan vooral contact met mij op: esther.veen@wur.nl. Ik heb budget voor reis- en printkosten. Op het blog van de leerstoelgroep staat een iets uitgebreider verhaal over deze afstudeermogelijkheid.